Cursos de Verano

GRÁFICA 2018

Julio y Agosto

Xullo

XILOGRAFÍA XAPONESA

Coñeceremos a ancestral arte da Xilografía Xaponesa da man de Yuta Konno, artista xaponés que nos presentará os instrumentos necesarios e os diferentes pasos na consecución das nosas obras. Trátase dun traballo non tóxico, con tintas á auga e estampación sen tórculo por medio do baren, o que posibilita o seu traballo dun xeito doado sen necesidade dun gran taller.
Prof. Yuta Konno. Tokio, Xapón, 1984. Comeza os seus estudos de gravado no Bi-Gakkou de Tokio, continuándoos en Il Bisonte de Florencia en 2014, onde chega a traballar coma asistente en varias ocasións entre 2015 e 2017. Recentemente asistiu ao taller Aguafuerte impartido no Museo Histórico del Fuerte de San Diego, Acapulco, México. Expón habitualmente a súa obra en Xapón e no extraxeiro.

Do 2 ao 6 Xullo 2018

De Luns a Venres,
horario de 16:00 / 21:00

Horas lectivas: 20
Imparte: Yuta Konno
Prezo: 190€

Inscripción

TÉCNICAS ADITIVAS SOBRE ACETATO

Resinas sintéticas e carborundum aplicado a soportes plásticos. O curso desenvolveráse en profundidade naquelas cuestións relacionadas coa incorporación de valores matéricos e texturais á estampa dende unha perspectiva contemporánea. Empleando soportes plásticos centrarémonos nos sistemas aditivos que emplean como materia constructiva as resinas bicomponentes de poliéster e fibra de vidrio, así como o seu potencial de combinación con outros medios de creación gráfica. O curso permitirá enriquecela linguaxe persoal daqueles/as interesados/as en dar ao seu traballo un novedoso aspecto táctil e de relieve.
Prof. David Arteagoitia. Bilbao, 1980. Artista e profesor de técnicas gráficas da Universidade de Euskadi, centra o su trabajo na representación de valores matéricos na pel da estampa. Premiado na Bienal de Grabado de Valladolid, Certamen José Caballero de Las Rozas e Premio de Grabado de San Lorenzo del Escorial, entre outros.

Do 16 ao 27 Xullo 2018

De Luns a Venres,
horario de 16:00 / 21:00

Horas lectivas: 50
Imparte: David Arteagoitia
Prezo: 240€

Inscripción

LITOGRAFÍA EN PEDRA

A pedra coma elemento de expresión na Litografía bríndanos un gran número de posibilidades e matices. No curso teremos a posibilidade de traballar con este rico material, comenzando pola elección e preparado da súa superficie mediante o graneado da mesma. Continúase co debuxo e procesado para que, unha vez estabilizada a imaxe, o entintado permítenos a súa edición e variación. Todos os procesos serán realizados de forma individual por cada participante.
Prof. Omar Kessel. A Habana, Cuba, 1953. Graduado na Escola Provincial de Artes Plásticas San Alejandro da Habana e no Instituto Superior de Artes de Cuba, é membro da Unión Nacional de Escritores e Artistas de Cuba e do Taller Experimental de Gráfica da Habana. Actualmente é Xefe de Taller da Fundación CIEC de Betanzos.

Do 16 ao 27 Xullo 2018

De Luns a Venres,
horario de 16:00 / 21:00

Horas lectivas: 50
Imparte: Omar Kessel
Prezo: 240€

Inscripción

Agosto

FOTOGRAVADO

Trabállanse os procesos do fotogravado con emulsión fotosensible sobre prancha de cobre. O obxectivo é que cada participante edite as súas imaxes (xa sexan fotográficas ou debuxos á man) a partires dun fotolito. O fotogravado con emulsión permite a manipulación e variación das imaxes mediante o uso doutras técnicas calcográficas, podéndose combinar as diferentes técnicas para chegar a resultados máis plásticos. Cada participante acadeará introducirse no proceso coñecendo a súa especificidade e os principais recursos para poder traballar de forma autónoma no seu taller.
Prof. Fátima Conesa. Alxeciras, Cádiz, 1977. Licenciada en Belas Artes pola Universidade de Sevilla e de ampla traxectoria no campo da pintura e da gráfica, compatibiliza esta actividade coa docencia impartindo cursos de técnicas gráficas no taller de seu en Alxeciras e na Universidade de Euskadi, entre outros.

Do 6 ao 17 Agosto 2018

De Luns a Venres
horario de 16:00 / 21:00

Horas lectivas: 50
Imparte: Fátima Conesa
Prezo: 240€

Inscripción

XILOGRAFIA

A Xilografía, técnica milenaria que chega ata os nosos días grazas aos traballos dos/as artistas contemporáneos/as, parte da madeira, do traballo en superficie e da súa veta coma expresión gráfica inmediata e de técnica sinxela que ofrece grandes resultados que destacan pola súa expresividade e forza.  Hoxe contamos tamén con outros materiais coma o dm e o sintasol coma materiais que aportan novos acabados e formas de traballo, todo posto a disposición de cada participante que guiado polo profesor executará as súas propias ideas. Preparación, entintado e estampación en b/n e color.
Prof. Omar Kessel. Graduado na Escuela Provincial de Artes Plásticas San Alejandro da Habana e no Instituto Superior de Artes de Cuba, é membro da Unión Nacional de Escritores e Artistas de Cuba e do Taller Experimental de Gráfica da Habana. Actualmente é Xefe de Taller na Fundación CIEC de Betanzos.

Do 6 ao 17 Agosto 2018

De Luns a Venres,
horario de 16:00 / 21:00

Horas lectivas: 50
Imparte: Omar Kessel
Prezo: 240€

Inscripción

MONOGRÁFICO DE SERIGRAFÍA

Traballaremos a Serigrafía de forma intensa mediante emulsións fotosensibles e tintas á agua. O obxectivo do curso é aprender a coñecer e controlar tanto os materiais empleados coma os procesos técnicos de estampación. Con estas dúas premisas as/os participantes lanzaránse á realización das obras creadas e estampadas por cada unha/un. A rapidez da edición en serigrafía permitirá non só a producción senón tamén a experimentación de cada participante na súa obra.
Prof. Mariano Durante. Artista dedicado profesionalmente á estampación serigráfica tanto da su propia obra como a doutros artistas, dirixe o madrileño Taller Durante Serigrafía onde imparte cursos ao igual que na Asociación de Pintores e Escultores de Madrid. A vinculación coa Fundación CIEC ven de lonxe coma profesor invitado do CIEC.

Do 20 ao 31 Agosto 2018

De Luns a Venres,
horario de 16:00 / 21:00

Horas lectivas: 50
Imparte: Mariano Durante
Prezo: 290€

Inscripción

Información y matrícula

Todos los cursos tienen una duración de dos semanas en horario de tarde, de lunes a viernes de 16 a 21 horas, (excepción en el curso primera quincena de Julio) e incluyen la enseñanza y  materiales comunes, quedando a cuenta del alumno matrices, papeles y todos aquellos de uso individual.

Para matricularse en algún curso deberá enviarse a la Fundación CIEC ( correo postal, email o rellenando a nuestro formulario de inscripción online), la siguiente documentación:
– Motivos por los que desea realizar el curso o cursos. indicando su elección.
– Datos personales. Nombre, dirección postal, teléfono, email, profesión y estudios.
– Copia del documento de identidad.
– Copia del ingreso de 140 euros en la cuenta bancaria del CIEC (ES53-2080-3101-0930-4004-6241), indicando siempre el nombre del alumno/a que realizará el curso en el concepto.
En caso de envío postal, todo deberá enviarse a Fundación CIEC. Rúa do Castro, 2 15.300 Betanzos. ciec@fundacionciec.com

Una vez confirmada la matrícula por parte de la Fundación CIEC se abonará en la misma cuenta el importe restante del curso antes del comienzo (indicando de nuevo en el concepto el nombre del alumno/a). La asignación de plazas será por riguroso orden de entrada. En caso de que el curso estuviese completo, se devolverá la reserva de matrícula, devengando los gastos bancarios que se ocasionan.
Si se ha participado en ediciones anteriores de los Cursos de Gráfica, el alumno/a se beneficiará de una reducción del 10% de la matrícula. Para ello deberá enviarse copia del diploma.

Si necesita ayuda o información complementaria puede ponerse en contacto a través de Tel. 981772964 o ciec@fundacionciec.com

Formulario de inscripción

Elige tus cursos*
XILOGRAFÍA JAPONESATÉCNICAS ADITIVAS SOBRE ACETATOLITOGRAFÍA EN PIEDRAFOTOGRABADOXILOGRAFIAMONOGRÁFICO DE SERIGRAFÍA

Acepto las condiciones
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que mediante la cumplimentación del presente formulario, sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en un fichero titularidad FUNDACIÓN CIEC, creado con la finalidad de tramitar la admisión y la posterior gestión de la formación impartida. Asimismo, salvo que usted manifieste expresamente lo contrario, FUNDACIÓN CIEC podrá utilizar sus datos personales para mantenerle informado de futuras actividades. De la misma forma, le informamos que usted puede ejercitar los derechos acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la normativa vigente mediante un correo electrónico dirigido a info@fundacionciec.com, o bien mediante escrito, junto con su DNI, dirigido a: FUNDACION CIEC. Rua do Castro,2, 15300. Betanzos, Galicia. Tel. 981772964.