Cursos de Verán

GRÁFICA 2023

Xullo e Agosto

Xullo

ESTAMPACIÓN A COR DE GRAVADO EN COBRE E MATRICES MIXTAS

O curso trata dunha exploración das posibilidades de creación de imaxes a cor partindo de técnicas calcográficas en cobre e asa súa posible combinación con soportes mixtos coma acetatos, aditivas e matrices en relieve (linóleo e madeira). Despois profundizaráse en distintas técnicas de estampación contemporánea para fomalizar a imaxe.

Iván Araújo. Licenciado en Belas Artes pola UCM desenvolve unha intensa actividade no seu taller de gravado, combinando ensizanza, experimentación, edición e creación propia. Traballa obra gráfica, óleo, acrílico e técnicas mixtas sobre papel, tela ou madeira, na que a combinación de técnicas directas e investigación do material e os diferentes soportes son característicos no seu xeito de abordar a imaxe.

Do 3 ao 14 de Xullo

De Luns a Venres,
horario de 17:00 / 21:00

Horas lectivas: 40
Imparte: Iván Araújo
Prezo: 260€

Inscripción

GRABADO AO CARBORUNDUM EN GRAN FORMATO

O gravado ao carborundum permitirános desenvolver aquelas cuestións relacionadas coa incorporación de valores matéricos e textuais á estampa dende unha perspectiva contemporánea.  Empregando soportes plásticos de gran formato analizaremos os principais sistemas aditivos que emplean como mateira constructiva o carborundum e as resinas bi-componentes de poliéster/fibra de vidrio, así como o seu potencial para combinalos con outros medios de creación gráfica. O curso permitirá coñecer as ténicas aditivas dende a base e enriquecer a linguaxe persoal incorporando ao seu traballo un novedoso aspecto táctil e de relieve.

David Arteagoitia (Bilbao, 1980) – Artista e profesor de técnicas gráficas na Universidade do País Vasco, centra o traballo de seu na representación dos valores matéricos na pel da estampa. Membro fundador da IAP International Academic Printmaking Alliance e Director do Open Portfolio FIG Bilbao foi premiado na Bienal Internacional de Gravado de Valladolid, Certame de Gravado José Caballero ou Premio de Gravado San Lorenzo do Escorial, entre outros.

Do 17 ao 28 de Xullo de 2023

De Luns a Venres,
horario de 17:00 / 21:00

Horas lectivas: 40
Imparte: David Arteagoitia
Prezo: 260€

Inscripción

LITOGRAFÍA SOBRE PRANCHA DE ALUMINIO. PROCESO ALQUÍMICO DA LITOGRAFÍA

A Litografía é, sen duda, unha das técnicas máis versátiles no mundo do gravado, en ocasións descoñecida por non ter un lugar específico onde traballala, e por iso neste curso traballeremos a técnica litográfica sobre aluminio facendo doada a aplicación da mesma a calquera taller con tórculo. Coñeceremos as técnicas tradicionais do debuxo litografía, e experimentaremos con novas técnicas como o tóner ou a transferencia, descubrindo así un proceso case máxico. Veránse materiais, ferramentas e uso da maquinaria. Remataráse a experiencia xoxando coas nosas estampas e usando pigmentos perlados aplicables a calquera outra técnica de estampación. E sempre acompañados dunha mestra litógrafa que nos desvelará os segredos da realización dunha boa estampa.

Valle Baranda (Xixón, 1977). Litógrafa formada na Escola de Arte de Oviedo e no Tamarind Institute de EE.UU, onde se gradúa coma Master Printer no 2003 e dende entón dirixe o seu taller, Alchemy Prints, en Asturias, ofrecendo asesoramento e editanto a artistas, ademáis de cursos e creación de obra gráfica de seu.

Do 17 ao 28 de Xullo 2023

De Luns a Venres,
horario de 17:00 / 21:00

Horas lectivas: 40
Imparte: Valle Baranda
Prezo: 260 €

Inscripción

Agosto

O DEBUXO E A AUGADA NO FOTOGRAVADO.

A espontaneidade na transferencia de imaxes. Traspasaremos os nosos debuxos, texturas e augadas á pranchasd e cobre utilizando a técnica do fotogravado con emulsión. Con este método traballaremos fielmente as calidades do noso debuxo á matriz para a súa posterior estampación e edición. A técnica permite continuar traballando as pranchas coas técnicas calcográficas tradicionais.

Fátima Conesa (Alxeciras, Cádiz, 1977) – Licenciada en Belas Artes en Sevilla, de ampla traxectoria artística tanto no campo da pintura coma na gráfica, compabilizando esta actividade creadora coa docente, impartindo cursos no taller de seu en Alxeciras e fora del na UPV/EHU ou na Fundación CIEC de Betanzos.

 

Do 31 de Xullo ao 11 de Agosto 2023

De Luns a Venres,
horario de 17:00 / 21:00

Horas lectivas: 40
Imparte: Fátima ConesaPrezo: 260€

Inscripción

AUGAFORTE, AUGATINTA E COR NA CALCOGRAFÍA

A espontaneidade na transferencia de imaxes. Este curso abrangue as principais técnicas calcográficas como a punta seca, augaforte e augatinta, así coma as diferentes posibilidades que ofrece o entintado para acadar a cor. Para isto traballaremos varias pranchas de zinc que puliremos para controlar así todos os procesos na consecución das nosas obras, levando éstas a efectos novos e diversos. Investigaránse as diferentes posibilidades e combinacións que as técnicas gráficas poñen ao noso servizo

Javier Jubera (Logroño, 1982). Graduado en Gravado e Ilustración, conta cuha consolidada traxectora vinculada ao mundo editorial, musical, prensa e cartelería, con colaboracións con El Malpensante de Colombia, El País, Cinemanía ou Forbes. Seleccionado en certames internacionais coma o Catálogo Iberoamericano en 2021, sendo un dos 27 ilustradores participantes na mostra “El Color del Optimismo” organizada polo Ministerio de Asuntos Exteriores, compaxina arte e docencia na  Escola Minúscula de Madrid e na Fundación CIEC.

Do 31 de Xullo ao 11 de Agosto de 2023

De Luns a Venres
horario de 17:00 / 21:00

Horas lectivas: 40
Imparte: Javier Jubera
Prezo: 260€

Inscripción

SERIGRAFÍA. MONOGRÁFICO

Traballaráse a serigrafía de xeito intenso mediante emulsións fotosensibles e tintas á auga. O obxectivo é que as/os participantes aprendan a coñecer e controlar tanto os materiais empregados coma os procesos técnicos de estampación. Coas dúas premisas as/os alumnas/os lanzaráse á realización das obras creadas e estampadas por elas/es mesmas/os. A rapidez na edición en serigrafía permitirá non só a producción senón tamén a experimentación de cada participante na súa propia obra.

Mariano Durante (Bos  Aires, Arxentina, 1964) – Recoñecido estampador de serigrafía con taller de seu en Madrid, Durante Serigrafía organiza cursos e estampa para artistas. Os cursos que imparte na Fundación CIEC son uns dos máis solicitados, onde tamén desenvolve unha labor artística creativa propia que expón de xeito habitual ao tempo que no LAM de Guadalaxara.

Do 14 ao 25 de Agosto 2023

De Luns a Venres,
horario de 17:00 / 21:00

Horas lectivas: 40
Imparte: Mariano Durante
Prezo: 299 €

Inscripción

Información e matrícula

Todos os cursos teñen unha duración de dúas semanas en horario de tarde, de luns a venres de 17 a 21 horas e incluen ensinanza e materiais comúns, quedando a conta de cada estudante matrices, papeis e todos aqueles de uso individual.

Para matricularse nalgún curso deberá enviarse á Fundación CIEC ( correo postal, email ou enchendo o noso formulario de inscripción online), a seguiente documentación:
– Motivos polos que se desexa facer o curso ou cursos, indicando a súa elección.
– Datos personais. Nome, enderezo, teléfono, email, profesión e estudos.
– Copia do documento de identidade.
– Copia do ingreso de 160 euros na conta bancaria do CIEC (ES53-2080-3101-0930-4004-6241), indicando sempre e únicamente o nome da alumna/o que realizará o curso no concepto.
No caso de envío postal, todo deberá enviarse á Fundación CIEC. Rúa do Castro, 2 15.300 Betanzos ou ao correo  admon@fundacionciec.com

Unha vez confirmada a matrícula por parte da Fundación CIEC abonaráse na mesma conta bancaria o que resta do curso antes do comezo (indicando de novo en concepto o nome da/o alumna/o). A asignación de prazas será por riguroso orden de chegada. No caso de que o curso estivese completo, devolveráse a reserva de matrícula, devengando os gastos bancarios que se ocasionasen.
Si se participou con anterioridade nalgunha edición dos Cursos de Gráfica, a/o alumna/o beneficiaráse dunha reducción do 10% da matrícula, para o que deberá enviar unha copia do diploma.

Se precisa axuda ou información complementaria, pode poñerse en contacto a través do teléfono +34 981772964 ou  ciec@fundacionciec.com

Formulario de inscripción

Elige tus cursos*
ESTAMPACIÓN A COLOR DE GRABADO EN COBRE Y MATRICES MIXTASGRABADO AL CABORUNDUM EN GRAN FORMATOLITOGRAFÍA SOBRE PLANCHA DE ALUMINIOEL DIBUJO Y LA AGUADA EN EL FOTOGRABADOAGUAFUERTE, AGUATINTA Y COLOR EN LA CALCOGRAFIASERIGRAFÍA

Acepto las condiciones
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que mediante la cumplimentación del presente formulario, sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en un fichero titularidad FUNDACIÓN CIEC, creado con la finalidad de tramitar la admisión y la posterior gestión de la formación impartida. Asimismo, salvo que usted manifieste expresamente lo contrario, FUNDACIÓN CIEC podrá utilizar sus datos personales para mantenerle informado de futuras actividades. De la misma forma, le informamos que usted puede ejercitar los derechos acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la normativa vigente mediante un correo electrónico dirigido a ciec@fundacionciec.com, o bien mediante escrito, junto con su DNI, dirigido a: FUNDACION CIEC. Rua do Castro,2, 15300. Betanzos, Galicia. Tel. 981772964.