Cursos de Verán

GRÁFICA 2019

Xullo e Agosto

Xullo

SERIGRAFÍA DE ESTARCIDO CON PELÍCULA DE RECORTE MANUAL

Enfócase na creación serigráfica por medio do estarcido directo cortado a man utilizando unha película que será transferida á pantalla emulsionada a través do fotorevelado. Tendo coma punto de partida o mundo do cartel e a través de exemplos coma base, cada alumna/o facerá as súas propias obras, desenvolvéndoas ao longo do curso basándose na superposición de cores.

Jaime Cruz (San Juan, Porto Rico, 1983). Realiza estudos artísticos na Universidade de Porto Rico, e logo cursa o BFA de Artes Gráficas na Escola de Artes Plásticas de San Xoan de Porto Rico. Artista con taller de seu, acumula unha longa experiencia no mundo da serigrafía, tanto coma artista expoñendo en Porto Rico, Gran Bretaña e España, coma na súa faceta de maestro desta técnica, impartindo cursos no seu taller, Museo de Arte de Porto Rico, Galería Nacional do Instituto da Cultura Portorriqueña, Universidade do País Vasco e o FIG Bilbao 2017.

Do 1 ao 12 de Xullo 2019

De Luns a Venres,
horario de 16:00 / 21:00

Horas lectivas: 50
Imparte: Jaime Cruz
Prezo: 290€

Inscripción

O FOTOGRAVADO, PROCESOS MANUAIS E FOTOGRÁFICOS

Na primeira fase do curso traballaremos os procesos do fotogravado dende fotolitos realizados manualmente sobre unha emulsión fotosensible en planchas de cobre. Deste xeito entenderemos o concepto de insolación de imaxes e do proceso calcográfico posterior. Nunha segunda etapa teremos a opción de utilizar algunha fotografía realizada en alta resolución. O obxectivo do curso é realizar os rexistros manuais usando diferentes recortes, grafitos e lápices grasos, rotuladores permanentes e opacadores, tintas e augadas. O fotogravado con emulsión permite a manipulación e variación das imaxes mediante o uso doutras técnicas calcográficas podéndose combinar as diferentes técnicas para chegar a un resultado máis plastico. Acadaremos introducirnos na técnica coñecendo a súa especificidade e os principais recursos para poder traballar de forma autónoma no noso taller.

Fátima Conesa (Alxeciras, Cádiz, 1977). Licenciada en Belas Artes en Sevilla, de ampla traxectoria artística tanto no campo da pintura coma na gráfica, compabilizando esta actividade creadora coa docente, impartindo cursos no taller de su en Alxeciras e fora del coma na Universidade de País Vasaco. Mostrou a súa obra hai pouco, marzo, en Cardiff, Gran Bretaña.

Do 15 ao 26 de Xullo 2019

De Luns a Venres,
horario de 16:00 / 21:00

Horas lectivas: 50
Imparte: Fátima Conesa
Prezo: 250€

Inscripción

XILOGRAFÍA, A FORZA DA MADEIRA

A xilografía é unha técnica milenaria que chega aos nosos días grazas aos traballos das/os artistas contemporáneas/os. Partindo da matriz, madeira, e o seu traballo directo con gubias sobre a superficie e veta, obtemos unha expresión gráfica inmediata e de técnica sinxela, que sin embargo ofrece grandes resultados, destacando a súa expresividade e forza. Outros materiais tamén serán utilizados, coma o dm ou sintasol, ofrecendo novos remates e formas de traballo. Todo a disposición da/o estudante que guiado polo profesor executará as súas propias obras.

Omar Kessel (A Habana, Cuba, 1953). Graduado na Escola Provincial de Artes Plásticas San Alejandro da Habana e no Instituto Superior de Artes de Cuba, é membro da Unión Nacional de Escritores e Artistas de Cuba e do Taller Experimental de Gráfica da Habana. Artista de longa traxectoria  e consumado maestro da Litografía en pedra e da Xilografía, traballando tamén a Calcografía. Dende hai tempo vive en Galicia, onde protagoniza variadas exposicións de gravado, pintura e cerámica, sendo profesor na Fundación CIEC de Betanzos dende 2001.

Do 15 ao 26 de Xullo 2019

De Luns a Venres,
horario de 16:00 / 21:00

Horas lectivas: 50
Imparte: Omar Kessel
Prezo: 250€

Inscripción

Agosto

ADITIVAS SOBRE ACETATO

Resinas sintéticas e carborundum aplciado a soportes plásticos. O curso desenvolve en profundidade aquelas cuestións relacionadas coa incorporación de valores matéricos e texturais á estampa dende unha perspectiva contemporánea. Utilizando soportes plásticos permite o gran formato, centrándonos nas técnicas aditivas que emplean de xeito constructivo as resinas bicomponentes de poliéste e fibra de vidrio, así como o seu potencial de combinación con outros medios de creación gráfica. O curso permitirá enriquecer a linguaxe personal de aquelas/es interesadas/os en dar ao seu traballo un novedoso aspecto táctil e de relieve.

David Arteagoitia (Bilbao, 1980). Artista e profesor de  técnicas gráficas na Universidade do País Vasco, centra o seu traballo na representación de valores matéricos na pel da estampa. Premiado na Bienal de Gravado de Valladolid, Certamen de Gravado José Caballero das Rozas, Premio de Gravado San Lorenzo de El Escorial, Premio Dinastía Vivanco, etc, expón a cotío a súa obra no FigBilbao e noutras salas e festivais nacionais e internacionais entre os que está tamén o CIEC.

Do 5 ao 16 de Agosto 2019

De Luns a Venres
horario de 16:00 / 21:00

Horas lectivas: 50
Imparte: David Arteagoitia
Prezo: 250€

Inscripción

LITOGRAFÍA EN PEDRA

A pedra coma medio de expresión na Litografía bríndanos un gran número de posibilidades e matices. No curso teremos a posibilidade de traballar con este rico material, comeando pola súa elección e preparado da súa superficie mediante o graneado da mesma. Continúase co dibuxo e procesado unha vez estabilizada a imaxe, e do entintando que permitirá a súa edición e variación. Todos os procesos realizaránse de forma individual pola/o alumna/o. Coa pedra acádase plasmar todos os matices do debuxo e outras calidades que completan a estampa.

Omar Kessel (A Habana, Cuba, 1953). Graduado na Escola Provincial de Artes Plásticas San Alejandro da Habana e no Instituto Superior de Artes de Cuba, é membro da Unión Nacional de Escritores e Artistas de Cuba e do Taller Experimental de Gráfica da Habana. Artista de longa traxectoria  e consumado maestro da Litografía en pedra e da Xilografía, traballando tamén a Calcografía. Dende hai tempo vive en Galicia, onde protagoniza variadas exposicións de gravado, pintura e cerámica, sendo profesor na Fundación CIEC de Betanzos dende o 2001.

Do 5 ao 16 de Agosto 2019

De Luns a Venres,
horario de 16:00 / 21:00

Horas lectivas: 50
Imparte: Omar Kessel
Prezo: 250€

Inscripción

MONOGRÁFICO DE SERIGRAFÍA

Traballaremos a Serigrafía de forma intensa mediante emulsións fotosensibles e tintas á agua. O obxectivo do curso é aprender a coñecer e controlar tanto os materiais empleados coma os procesos técnicos de estampación. Con estas dúas premisas as/os participantes lanzaránse á realización das obras creadas e estampadas por cada unha/un. A rapidez da edición en serigrafía permitirá non só a producción senón tamén a experimentación de cada participante na súa obra.
Prof. Mariano Durante. Recoñecido estampador  de serigrafía, dirixe o taller Durante Serigrafía en Madrid, onde imparte cursos e estampa para outras/os artistas. Os cursos que imparte na Fundación CIEC son uns dos máis solicitados. Durante tamén desenvolve unha labor artística creativa propia que expón de xeito habitual e que poderemos ver no mes de Agosto na Fundación CIEC.

Do 19 ao 30 Agosto 2019

De Luns a Venres,
horario de 16:00 / 21:00

Horas lectivas: 50
Imparte: Mariano Durante
Prezo: 290€

Inscrición

Información e matrícula

Todos os cursos teñen unha duración de dúas semanas en horario de tarde, de luns a venres de 16 a 21 horas e incluen ensinanza e materiais comúns, quedando a conta de cada estudante matrices, papeis e todos aqueles de uso individual.

Para matricularse nalgún curso deberá enviarse á Fundación CIEC ( correo postal, email ou enchendo o noso formulario de inscripción online), a seguiente documentación:
– Motivos polos que se desexa facer o curso ou cursos, indicando a súa elección.
– Datos personais. Nome, enderezo, teléfono, email, profesión e estudos.
– Copia do documento de identidade.
– Copia do ingreso de 150 euros na conta bancaria do CIEC (ES53-2080-3101-0930-4004-6241), indicando sempre e únicamente o nome da alumna/o que realizará o curso no concepto.
No caso de envío postal, todo deberá enviarse á Fundación CIEC. Rúa do Castro, 2 15.300 Betanzos ou ao correo  admon@fundacionciec.com

Unha vez confirmada a matrícula por parte da Fundación CIEC abonaráse na mesma conta bancaria o que resta do curso antes do comezo (indicando de novo en concepto o nome da/o alumna/o). A asignación de prazas será por riguroso orden de chegada. No caso de que o curso estivese completo, devolveráse a reserva de matrícula, devengando os gastos bancarios que se ocasionasen.
Si se participou con anterioridade nalgunha edición dos Cursos de Gráfica, a/o alumna/o beneficiaráse dunha reducción do 10% da matrícula, para o que deberá enviar unha copia do diploma.

Se precisa axuda ou información complementaria, pode poñerse en contacto a través do teléfono +34 981772964 ou  ciec@fundacionciec.com

Formulario de inscripción

Elige tus cursos*
SERIGRAFÍA DE ESTARCIDO CON PELÍCULAFOTOGRABADOXILOGRAFÍA, LA FUERZA DE LA MADERAADITIVAS SOBRE ACETATOLITOGRAFÍA EN PIEDRAMONOGRÁFICO DE SERIGRAFÍA

Acepto las condiciones
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que mediante la cumplimentación del presente formulario, sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en un fichero titularidad FUNDACIÓN CIEC, creado con la finalidad de tramitar la admisión y la posterior gestión de la formación impartida. Asimismo, salvo que usted manifieste expresamente lo contrario, FUNDACIÓN CIEC podrá utilizar sus datos personales para mantenerle informado de futuras actividades. De la misma forma, le informamos que usted puede ejercitar los derechos acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la normativa vigente mediante un correo electrónico dirigido a ciec@fundacionciec.com, o bien mediante escrito, junto con su DNI, dirigido a: FUNDACION CIEC. Rua do Castro,2, 15300. Betanzos, Galicia. Tel. 981772964.