Cursos de Verán

GRÁFICA 2021

Xullo e Agosto

Xullo

GRAVADO AO CARBORUNDUM EN GRAN FORMATO

Carborundum, grabado ao Oxirón e resinas bi-componente sobre acetato.

O curso desenvolverá en profundidade o traballo co carborundum e outras técnicas aditivas coma as resinas bi-componentes ou o esmalde oxirón coma estratexia creativa para incorporar valores matéricos e textuais á estampa.  Traballaremos sobre acetatos en gran formato, posibilitando a combinación con outras técnicas sustractivas coma a punta seca. O curso explora os recursos da estampación coma o chiné-collé, o fondino a rodillo ou o entintado á poupée, permitindo enriquecer a linguaxe personal da/o artista pontenciando o seu traballo nos valores matéricos, táctiles e de relieve da estampa.

David Arteagoitia (Bilbao, 1980) – Artista e profesor de técnicas gráficas na Universidade do País Vasco, centra o traballo de seu na representación dos valores matéricos na pel da estampa. Membro fundador da IAP International Academic Printmaking Alliance e Director do Open Portfolio FIG Bilbao foi premiado na Bienal Internacional de Gravado de Valladolid, Certame de Gravado José Caballero ou Premio de Gravado San Lorenzo do Escorial entre outros.

Do 19 ao 30 de Xullo 2021

De Luns a Venres,
horario de 17:00 / 21:00

Horas lectivas: 40
Imparte: David Arteagoitia
Prezo: 250€

Inscripción

LITOGRAFÍA EN PEDRA

A pedra coma medio de expresión na Litografía bríndanos un gran número de posibilidades e matices. No curso teremos a posibilidade de traballar con este rico material, comezando pola súa elección e preparado da súa superficie mediante o graneado da mesma. Continúase co debuxo e procesado unha vez estabilizada a imaxe, e do entintando que permitirá a súa edición e variación. Todos os procesos realizaránse de forma individual pola/o alumna/o. Coa pedra acádase plasmar todos os matices do debuxo e outras calidades que completan a estampa.

Omar Kessel (A Habana, Cuba, 1953) – Graduado na Escola Provincial de Artes Plásticas San Alejandro da Habana e no Instituto Superior de Artes de Cuba, é membro da Unión Nacional de Escritores e Artistas de Cuba e do Taller Experimental de Gráfica da Habana. Artista de longa traxectoria  e consumado maestro da Litografía en pedra e da Xilografía, traballando tamén a Calcografía. Dende hai tempo vive en Galicia, onde protagoniza variadas exposicións de gravado, pintura e cerámica.

Do 19 ao 30 de Xullo 2021

De Luns a Venres,
horario de 17:00 / 21:00

Horas lectivas: 40
Imparte: Omar Kessel
Prezo: 250€

Inscripción

Agosto

A RIQUEZA CROMÁTICA. O FOTOLITO MANUAL NO FOTOGRAVADO

Traballaráse o proceso do fotograbado a partires de fotolitos realizados manualmente e transferidos sobre pranchas de cobre cunha emulsión fotosensible. As/os estudantes realizarán os rexistros manuais usando distintos recortes, grafitos e lápices grasos, rotuladores indelebles e opacadores, tintas e augadas. Entón poderánse realizar debuxos e manchas que se transferirán fielmente, sustituindo deste xeito os procesos tradicionais máis tóxicos.  Traballaremos tamén a cor na dobre plancha para combinar diferentes matices nas estampas. O fotogravado con emulsión permite a manipulación e variación posterior da plancha, podéndose aplicar outras técnicas calcográficas para un resultado máis plástico. Cada estudante acadará introducirse na técnica coñecendo a súa especificidade e os principais recursos para poder traballar autónomamente no taller de seu.

Fátima Conesa (Algeciras, Cádiz, 1977) – Licenciada en Belas Artes en Sevilla, de ampla traxectoria artística tanto no campo da pintura coma na gráfica, compabilizando esta actividade creadora coa docente, impartindo cursos no taller de su en Alxeciras e fora del coma na Universidade de País Vasco. Mostrou a súa obra hai pouco en Cardiff, Gran Bretaña.

 

Do 2 ao 13 de Agosto 2021

De Luns a Venres,
horario de 17:00 / 21:00

Horas lectivas: 40
Imparte: Fátima Conesa
Prezo: 250€

Inscripción

XILOGRAFÍA TÉXTIL

A xilografía é un medio de creación gráfica moi antigo que nos nosos días espertou moito interés pola súa sinxeleza, en canto á mecánica do proceso e a súa riqueza e versatilidade para adpatarse a diferentes modos de expresión, dende a ilustración ata a arte urbán. A estampación téxtil por medio da Xilografía vense usando en diferentes culturas para múltiples aplicacións, pero o atractivo que ten na actualidade.

Fernando Evangelio (Cuenca, 1957) – Profesor da Facultade de Belas Artes de Valencia.

Do 2 ao 13 de Agosto 2021

De Luns a Venres
horario de 17:00 / 21:00

Horas lectivas: 40
Imparte: Fernando Evangelio
Prezo: 250€

Inscripción

SERIGRAFÍA. MONOGRÁFICO

Traballaráse a serigrafía de xeito intenso mediante emulsións fotosensibles e tintas á auga. O obxectivo é que as/os participantes aprendan a coñecer e controlar tanto os materiais empregados coma os procesos técnicos de estampación. Coas dúas premisas as/os alumnas/os lanzaráse á realización das obras creadas e estampadas por elas/es mesmas/os. A rapidez na edición en serigrafía permitirá non só a producción senón tamén a experimentación de cada participante na súa propia obra.

Mariano Durante (Bos  Aires, Arxentina, 1964) – Recoñecido estampador de serigrafía con taller de seu en Madrid, Durante Serigrafía organiza cursos e estampa para artistas. Os cursos que imparte na Fundación CIEC son uns dos máis solicitados, onde tamén desenvolve unha labor artística creativa propia que expón de xeito habitual e que poderemos ver no mes de Agosto nas salas da Fundación CIEC.

Do 16 ao 27 de Agosto 2021

De Luns a Venres,
horario de 17:00 / 21:00

Horas lectivas: 40
Imparte: Mariano Durante
Prezo: 250€

Inscripción

Información e matrícula

Todos os cursos teñen unha duración de dúas semanas en horario de tarde, de luns a venres de 16 a 21 horas e incluen ensinanza e materiais comúns, quedando a conta de cada estudante matrices, papeis e todos aqueles de uso individual.

Para matricularse nalgún curso deberá enviarse á Fundación CIEC ( correo postal, email ou enchendo o noso formulario de inscripción online), a seguiente documentación:
– Motivos polos que se desexa facer o curso ou cursos, indicando a súa elección.
– Datos personais. Nome, enderezo, teléfono, email, profesión e estudos.
– Copia do documento de identidade.
– Copia do ingreso de 150 euros na conta bancaria do CIEC (ES53-2080-3101-0930-4004-6241), indicando sempre e únicamente o nome da alumna/o que realizará o curso no concepto.
No caso de envío postal, todo deberá enviarse á Fundación CIEC. Rúa do Castro, 2 15.300 Betanzos ou ao correo  admon@fundacionciec.com

Unha vez confirmada a matrícula por parte da Fundación CIEC abonaráse na mesma conta bancaria o que resta do curso antes do comezo (indicando de novo en concepto o nome da/o alumna/o). A asignación de prazas será por riguroso orden de chegada. No caso de que o curso estivese completo, devolveráse a reserva de matrícula, devengando os gastos bancarios que se ocasionasen.
Si se participou con anterioridade nalgunha edición dos Cursos de Gráfica, a/o alumna/o beneficiaráse dunha reducción do 10% da matrícula, para o que deberá enviar unha copia do diploma.

Se precisa axuda ou información complementaria, pode poñerse en contacto a través do teléfono +34 981772964 ou  ciec@fundacionciec.com

Formulario de inscripción

Elige tus cursos*
GRABADO AL CARBORUNDUM EN GRAN FORMATOLITOGRAFÍA EN PIEDRAFOTOGRABADOXILOGRAFÍA TEXTILMONOGRÁFICO DE SERIGRAFÍA

Acepto las condiciones
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que mediante la cumplimentación del presente formulario, sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en un fichero titularidad FUNDACIÓN CIEC, creado con la finalidad de tramitar la admisión y la posterior gestión de la formación impartida. Asimismo, salvo que usted manifieste expresamente lo contrario, FUNDACIÓN CIEC podrá utilizar sus datos personales para mantenerle informado de futuras actividades. De la misma forma, le informamos que usted puede ejercitar los derechos acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la normativa vigente mediante un correo electrónico dirigido a ciec@fundacionciec.com, o bien mediante escrito, junto con su DNI, dirigido a: FUNDACION CIEC. Rua do Castro,2, 15300. Betanzos, Galicia. Tel. 981772964.