Serigrafia

PROGRAMA

Técnica de estampación dende múltiples perspectivas. Tras unha introducción teórica pásase á práctica e traballo sobre a pantalla, ben por procedementos manuáis: obturación directa ou mediante plantillas ou ben por procedimentos mecánicos: mediante emulsións fotosensibles e o seu posterior insolado e revelado.

Rexistros de cor, superposicións cromáticas mediante bases transparentes, novas tecnoloxías: fotografía, electrografía e procesos dixitais, selección de cor por ordenador, etc…. iránse debullando de forma práctica para poder ser realizados por cada alumno/a nos traballos de seu.

PROFESORES

Impartiron estes cursos artistas e profesores como Soledad Barbadillo, José Carrasco, Mariano Durante, Héctor Francesch, Erik Kirksaether, Alberto Marci ou Manuel Silvestre, entre outros.

Maio - Xuño 2021

De martes a sábado,
horario de 10:00 a 14:00 e 17:00 a 21:00

Prezo: 990 euros

Inscripció