< Volver

Información e matrícula

Para solicitala participación/admisión nalgún curso (correo postal, email ou enchendo o formulario de inscripción online de seguido), a seguinte documentación:

– Elección do curso(s) do Máster CIEC
– Motivos polos que desexa realizar o curso(os) ou Máster CIEC.
– Datos personais (nome, apelidos, enderezo, teléfono, e-mail)
– Copia do documento de identidade ou pasaporte.
– Currículum
– Dossier artístico (incluindo fotografías de obra, non necesariamente obra gráfica)

En caso de envío postal, todo deberá enviarse á Fundación CIEC. Rúa do Castro, 2 15.300 Betanzos. ciec@fundacionciec.com
O prezo inclúe matrícula, formación e materiais comúns. Matrices e papeis non incluidos.
O importe deberá fraccionarse en dous prazos, debéndose facer o primeiro pago antes do comezo do curso.
Ingreso na conta bancaria do CIEC: ES53-2080-3101-0930-4004-6241.

Unha vez confirmada a matrícula abonaráse o importe do curso antes do comezo (indicando de nuevo no concepto o nome do/a alumno/a).

Si necesita axuda ou información complementaria pode poñerse en contacto tamén no teléfono + 34 981772964 ou ciec@fundacionciec.com

Formulario de inscripción online

Elige tus cursos*
Máster CIECCursos individuales

XilografíaLitografíaCalcografíaSerigrafía
Acepto las condiciones
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que mediante la cumplimentación del presente formulario, sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en un fichero titularidad FUNDACIÓN CIEC, creado con la finalidad de tramitar la admisión y la posterior gestión de la formación impartida. Asimismo, salvo que usted manifieste expresamente lo contrario, FUNDACIÓN CIEC podrá utilizar sus datos personales para mantenerle informado de futuras actividades. De la misma forma, le informamos que usted puede ejercitar los derechos acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la normativa vigente mediante un correo electrónico dirigido a info@fundacionciec.com, o bien mediante escrito, junto con su DNI, dirigido a: FUNDACION CIEC. Rua do Castro,2, 15300. Betanzos, Galicia. Tel. 981772964.